Audyt procesu sprzedaży

Analiza procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Audyt procesu sprzedaży konieczny jest sytuacjach np. spadku efektywności lub zmiany modeli sprzedaży. Analiza obejmuje zbadanie m.in.:
– struktury wewnętrznej działu sprzedaży, systemu motywacyjnego,
– polityki produktowo-rynkowej,
– polityki cenowej,
– modeli wsparcia przez dział marketingu,
– strategi pozycji rynkowej,
– systemu coachingu.