Marketing sportowy

Marketing sportowy, to wspaniała możliwość kojarzenia biznesu ze sportem.

Wykorzystując zdobyte doświadczenie przygotowuje precyzyjny, zgodny ze strategią marketingową firmy, program działań promocyjnych, reklamowych.
Obszar działań obejmuje m.in. rekomendacje w zakresie:
– sposobu komunikacji działalności sponsoringowej i marketingu sportowego,
– doboru najlepszej dyscypliny sportowej,
– oceny potencjału dyscypliny, drużyny i zawodników.

Pomagamy w przygotowaniu struktury sponsorskiej, wycenie praw i świadczeń sponsorskich.

Wspomagamy drużyny sportowe na każdym poziomie wyszkolenia, a także indywidualne talenty w znalezieniu odpowiedniego inwestora.