Outsourcing sprzedaży B2B

Sprzedaż B2B

Bazując na ogromnym doświadczeniu oraz szerokiej bazie kontaktowej oferujemy Klientom usługę outsourcing sprzedaży B2B.

Wybrane korzyści dla Klienta:
– brak kosztów rekrutacji,
– brak kosztów związanych z HR,
– brak stałych kosztów operacyjnych,
– efektywność kosztowa,
– benchmarking dla wewnętrznych struktur sprzedaży.

Zakres usługi obejmuje m.in.:
– telesprzedaż,
– aranżację spotkań biznesowych,
– testowe kampanie pilotażowe,
– negocjacje handlowe,
– negocjacje treści umów.