Windykacja polubowna

Windykacja polubowna dla firm i osób fizycznych.

Po 14 dniach obsługi pierwsza rekomendacja trybu obsługi.

Najistotniejszą fazą dochodzenia należności są działania podejmowane na etapie polubownym. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik czerpią największe korzyści z profesjonalnie przeprowadzonej windykacji polubownej.

Praktyka w zarządzaniu wierzytelnościami wskazuje, że odpowiednio wcześnie podjęte czynności, mające na celu zabezpieczenie i odzyskanie długu znacznie zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia.

Na tym etapie odzyskiwania należności bardzo ważną rolę odgrywa kontakt z dłużnikiem. Podejmujemy z dłużnikiem dialog i staramy się skłonić do dobrowolnej zapłaty. Jednocześnie uświadamiając mu dalsze konsekwencje finansowe i prawne wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Bezzwłoczne ustalenie możliwości płatniczych dłużnika pozwala na szybką ocenę sytuacji oraz podjęcie decyzji o dalszym toku postępowania.

Windykacja na koszt dłużnika z zastosowaniem rekompensaty 40 euro (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Windykacja polubowna kończy się odzyskaniem wierzytelności, a w przypadku braku zapłaty konsultacją z Klientem i rekomendacją co do dalszego trybu działania, nawet już w 21 dniu obsługi.