Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności, których wierzycielami są osoby fizyczne, a także firmy.

Skupujemy wierzytelności każdego rodzaju na wszystkich etapach ich istnienia. Gdzie dłużnikami są osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa. Wierzytelności pojedyncze, jak i w pakietach.

Przed zakupem każdorazowo dokonywana jest pełna analiza wierzytelności. Należności muszą posiadać pełną dokumentację.

Klient za każdym razem otrzymuje ofertę zakupu w kilku formach obsługi oraz rozliczenia.