Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności, których wierzycielami są osoby fizyczne, a także firmy. Skupujemy wierzytelności każdego rodzaju na wszystkich etapach ich istnienia. Gdzie dłużnikami są osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa.

Więcej...

Audyt procesu windykacyjnego

Audyt procesu windykacyjnego. Na życzenie Klienta dokonujemy modyfikacji, poprawy efektywności realizowanego dotychczas wewnętrznego procesu windykacyjnego w jego przedsiębiorstwie. Usługę poprzedza wewnętrzny audyt, który umożliwi przygotowanie odpowiednich

Więcej...

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna dla firm i osób fizycznych. Po 14 dniach obsługi pierwsza rekomendacja trybu obsługi. Najistotniejszą fazą dochodzenia należności są działania podejmowane na etapie polubownym. Zarówno wierzyciel,

Więcej...

Windykacja sądowa i egzekucja

Windykacja sądowa i egzekucja należności biznesowych. Postępowanie sądowe jest szczególnym etapem bardziej zabezpieczania niż dochodzenia należności. Nie zawsze prowadzi bezpośrednio do ich odzyskania, jest jednak warunkiem

Więcej...